1/5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η προσωπικότητα της Μάρκας​

Ακριβώς όπως οι άνθρωποι, έτσι και οι μάρκες έχουν μια προσωπικότητα.
Η προσωπικότητα είναι ένα βασικό ζήτημα στην κοινωνία μας. Η έννοια της προσωπικότητας της μάρκας, συνδυάζει την ταυτότητα και την εικόνα της τόσο, από μέσα προς τα έξω όσο από έξω προς τα μέσα
Μια προσωπικότητα, έχει τις ρίζες της στην ταυτότητα, αλλά εστιάζεται έντονα στο εξωτερικό περιβάλλον.

Προσωπικότητα δεν είναι ‘’ να είσαι αυτός που είσαι ΄’ αλλά ‘’ ποιος θα πρέπει να είσαι''

In Store Επικοινωνία​

​Η σχεδιαστική σκοπιμότητα που επεκτείνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των αισθήσεων, προκειμένου να υποκινηθεί η καταναλωτική σχέση με τη μάρκα και να ενθαρρύνει τον πελάτη, για μια μόνιμη συναισθηματική σύνδεση μαζί της που βελτιστοποιεί την αγοραστική επιθυμία και την πίστη του στη μάρκα

The Art of Brand Scent 

Η μυρωδιά της μάρκας παρομοιάζει με τα μοναδικά αριστουργήματα ζωγραφικής, που αντανακλάται κάτι που

'' κρύβεται '' πίσω από αυτό που βλέπουμε. Όταν μυρίζουμε ας φανταστούμε ότι, τα μόρια της μυρωδιάς θα ανοίξουν πολλά μικρά παράθυρα μέσα στο μυαλό μας και μέσα από αυτά τα παράθυρα, μπορούμε να δούμε μια ιδιαίτερη εικόνα. Μπορούμε να συγκρίνουμε τα μόρια της μυρωδιάς, με ένα πολυσύνθετο κλειδί που θα ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο μέσα στο μυαλό μας. Παρόμοια πολυσύνθετα κλειδιά που βρίσκονται στην ίδια περιοχή, θα ανοίξουν άλλα μοναδικά ‘’ κουτιά ‘’ σε περισσότερα σημεία του μυαλού μας. Στην πραγματικότητα, αυτά τα ‘’ κουτιά ‘’ θα ανοίξουν  ένα ‘’παράθυρο’’ όπου μπορούμε να δούμε ένα ''τοπίο''! (αυτό το τοπίο είναι η εικόνα που έχουν οι καταναλωτές για τη μάρκα)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

"Μία Μάρκα είναι φτιαγμένη απο Αγάπη και Όνειρα''

Η επικοινωνία της μυρωδιάς της μάρκας σας είναι η εξειδίκευση μας   

​Η καταπληκτική δουλειά είναι η υπόσχεση μας

​​Έχουμε την ικανοποίηση των πελατών σας, ως άμεση προτεραιότητα μας

1/3
"Η δημιουργία της μυρωδιάς της μάρκας είναι ένα ονειρικό ταξίδι στον θαυμάσιο κόσμο του 
Scent Sensory"

​​Καταναλωτές που ερωτήθηκαν ποιά αίσθηση είναι πιο σημαντική στην αναγνώριση μιας μάρκας, η Μυρωδιά αναφέρθηκε ως η δεύτερη μετά την όραση. Όραση 58%, Μυρωδιά 49%, Ηχος 37%, Γεύση 30%, Αφή 23%

Survey Millword Brown and Martin Lindstrom

'' Brand Sense'' (2005)